tjena

Välkommen till oss!

Vi är Sveriges ledande företag inom kyla med 75års erfarenhet.  Vi är inte bara specialister på livsmedelskyla eller avancerad processkyla utan även på klimatsmart kyla. Med våra tekniska lösningar och kunnande sänker vi våra kunders driftskostnader. 

För att kunna ge bästa service har vi ett heltäckande nät av specialister i hela landet som hanterar samtliga förekommande köldmedium. Vi lovar inte bara stabila temperaturer utan även en trygg och pålitlig partner.

Aktuellt: Läs om nya F-gasförordningen och köldmedium på Svenska Kyl- & värmepumpföreningens sida Allt om F-gas