Lokalkontor

Region Öst

Regionchef: Håkan Söderlund, 070-944 98 77
Entreprenad-försäljning: Peter Grahn, 070-944 97 84

Stockholm, Regionkontor
Liljeholmsvägen 1
117 61 Stockholm
Telefon: 08 527 553 00
Fax: 08 527 553 01
Karta

Projektledare: Göran Sundin, 070-944 97 60
Projektledare: Peter Backlund, 073-275 96 15
Projektledare: Peter Westerlund, 070-944 98 85
Serviceledare: Milad Amsih, 070-944 97 69
Serviceplanering: Lena Gillerberg, 070-944 97 73

Uppsala
Hållnäsgatan 8B
752 28 Uppsala
Telefon: 018 780 51 00
Fax: 018 780 51 40
Karta

Serviceledare: David Westberg, 070-944 98 48