Arbeta hos oss

Huurre är ett av de ledande företagen i kylbranschen. Vårt mål är att växa ännu mer under de närmaste åren och vi satsar hårt på att utveckla våra affärsområden butiks-, industri- och komfortkyla ytterligare. För att lyckas måste vi ha fler riktigt duktiga medarbetare som vill ge våra kunder den bästa servicen.

Huurre är certifierade för installation, service och kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar. Ofta tar vi ett övergripande driftsansvar för våra kunders temperaturkrav och många av dem har vi mycket långa relationer med. Vi konstruerar, designar och bygger kyl- och frysrum och hela fabriksanläggningar. Därför ställer vi höga krav på oss själva.

Du som börjar arbeta hos oss bör ha en hög ambitionsnivå, vara ansvarsfull och sträva efter att Huurres konstruktioner och service ska fortsätta vara av bästa kvalitet. Vi är progressiva i vårt miljöarbete och vi kräver att alla medarbetare känner ett speciellt ansvar för vår påverkan.

Kyltekniker

Vi letar ständigt efter duktiga kyltekniker inom både butik, industri och komfortkyla - har du dessutom kompetens kring styr- och övervakning eller energieffektivisering är det ett plus. Ditt dagliga arbete är ute hos våra kunder där du servar kundens kylanläggning, genomför kontroller och utför förebyggande åtgärder för att minimera driftstörningar. Vi är intresserade av både nyutexaminerade såväl som tekniker med lång erfarenhet.

Lämna intresseanmälan  här

Lediga tjänster

Kyltekniker Värmland

Kyltekniker Östergötland