Felanmälan

Här kan du registrera en felanmälan via Internet alternativt kontakta oss direkt på telefon, fax eller mail.
Innan du felanmäler ett fel, kontrollera/åtgärda gärna följande:
Om utrustningen inte kyler tillräckligt.
Står den nära utblås från ventilation?
Är ett ev. lock ordentligt ditsatt och tätt?
Är det dag/nattström?
Om utrustningen är varm:
Har säkringen gått? Finns mer utrustning på samma säkring?

Telefon: 020 50 40 50
Fax: 021 370 50 91
Epost: felanmalan@huurre.se

Kundnummer hos Huurre