Huurre ECO - Miljövänlig kyla

Vi erbjuder miljövänliga anläggningar med CO2 som köldmedium, helt i linje med F-gasförordningen. Huurre ECO är ett miljövänligt och energisnålt kyl- och frysaggregat med koldioxid, CO2. Systemet har mycket god driftsekonomi, effektiv värmeåtervinning och en låg energiförbrukning.

Miljömässigt har CO2 stora fördelar eftersom det inte påverkar jordens skyddande ozonskikt. Koldioxid är en naturlig produkt i vår omgivning och är inte giftig eller brandfarlig. Koldioxiden som används är återvunnen.

Vi utvecklar och tillverkar egna aggregat under varumärket Huurre ECO. Vi har idag färdiga lösningar för kyl- och fryssystem, storkök, värmepumpar, komfortkyla (AC), isbanor och processkyla.

Läs mer om våra kylaggregat på Huurre ECO's hemsida