Huurre iTOP - Det intelligenta övervakningssystemet

Huurre iTOP är vårat egenutvecklade övervakningssystem som inte bara övervakar, utan även förutspår och rapporterar. Det är en webbaserad molntjänst som ansluts till din anläggning.

Huurre iTOP erbjuder system- och temperaturövervakningsfunktioner, fjärrstyrning, COP-mätning (verkningsgrad), rapporter (energiförbrukning, energibesparing, temperatur etc) och myndighetsrapporter (HACCAP). Som tillbehör erbjudes även bärbar temperaturmätare och handdator (perfekt vid manuella kvalitetstemperaturkontroller).

Huurre iTOP PLC är en ytterligare funktionalitet som möjliggör integrerade styr- och övervakningsmöjligheter enligt kundunika önskemål, tex industrianläggningar och ishallar.

Läs mer om vårat automationssystem på Huurre iTOP's hemsida.

 

Kundinloggning iTOP 2.5

Kundinloggning iTOP 4