Huurre Group

Huurre Group är en av Europas ledande koncerner inom kylbranschen med fokus på energieffektiv och miljövänlig kyla. Vi konstruerar och bygger professionella kyllösningar, produkter och tjänster. Vi hjälper våra kunder att sänka sina driftkostnader och minimera riskerna.

Huurrekoncernens primära kunderna finns inom livsmedelsindustrin, grossister, återförsäljare, professionella kök och sjukvårdssektorn. Vårt fokusområde är norra Europa. Idag sysselsätter vi mer än 700 anställda i fem länder, fyra fabriker och den årliga omsättning är 150-170 miljoner euro år.

Huurre.com